Skärmavbild 2017-02-05 kl. 19.23.24

Fakta om Fysioterapeuter/Sjukgymnaster.

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet.

Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder. Fysioterapeuter finns i hela hälso- och sjukvården.

Så här arbetar fysioterapeuter

– Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund.

– Vi sätter mål tillsammans med patienten/klienten utifrån behovoch önskemål.

– Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitetoch hjälper människor att hitta sina egna resurser.

– Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.

– Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård.

– Fysioterapeuter är aktivt engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.

*texten är hämtad från fysioterapeuterna.se